Wychodzenie z postu Dąbrowskiej. Czemu lubię post?

2 sierpnia 2017
Wychodzenie z postu Dąbrowskiej. Czemu lubię post?